Nina
Sperling

TELEFON
+47 95 23 28 94
E-POST
nsp@iark.no
STILLING

Interiørarkitekt MNIL, partner

UTDANNING
Uteksaminerte fra Kunsthøgskolen i Oslo i 1998

A Propos

Nina har lang erfaring fra ulike typer prosjekter, og har jobbet mye med brukerprosesser, programmering og tilrettelegging av kontorer for bedrifter i endring.

LES INTERVJU

INTERVJU

Nina Sperling AV

Jonas Parmann

Hvordan er du som interiørarkitekt?

Som interiørarkitekt er jeg strukturert, ivrig og med god oversikt over prosjektene jeg leder. Jeg tror jeg har en fin evne til å komme i god dialog med kundene og både utfordre dem og forstå hva de er ute etter. Det er viktig for meg at kunden er fornøyd, at de føler seg hjemme i det jeg har vært med å skape for dem. Kunden skal få et eierskap til bygget og lokalene, det skal være deres hjem når vi er ferdig med det. Jeg er lydhør, men stiller også kritiske spørsmål og er ærlig hvis jeg mener et valg som er tatt er feil. Noe jeg kan påpeke langt inn i utviklingsprosessen.

Hva er viktig for deg?

Den spesialiseringen som IARK har ved å jobbe med arbeidsplasser er meget viktig og veldig motiverende. Som interiørarkitekt kan vi bidra med at noen andre får en bedre arbeidshverdag, med gode løsninger som fungerer langsiktig og hvor kunde og brukere sitter igjen med et funksjonelt og estetisk utbytte. For min egen del så finner jeg stor egenglede i arbeidet med planløsninger. Det å sitte med møblerings og planskisser for å plassere funksjoner, tilrettelagte løsninger, møbler og detaljer - da forsvinner timene. Da koser jeg meg ordentlig!