Monica
Døhlie Heck

TELEFON
 +47 90 03 12 30
E-POST
mdh@iark.no
STILLING

Interiørarkitekt MNIL, partner

UTDANNING
Uteksaminert fra SFB/ Danmarks designskole i København i 1990

A Propos

Monica har en bred erfaring med brukerprosesser, og har gjennomført mange profilerte bedrifters flytteprosesser de siste 20 år, og i samarbeid med profesjonelle utbyggere har Monica over lengre tid arbeidet med komplekse byggeprosjekter.

LES INTERVJU

INTERVJU

Monica Døhlie Heck AV

Jonas Parmann

Hva er din spisskompetanse?

Jeg jobber både med rene interiøroppdrag for bedrifter av ulike størrelse, og også med innsalg av kontorbygg for gårdeiere i samarbeid med meglere, rettet mot potensielle leietagere. Og der har jeg en spisskompetanse. I tillegg til å være en prosjektleder og interiørarkitekt for det funksjonelle og estetiske, forstår jeg alle leddene og kompleksiteten rundt salgsprosessen, og behovene fra både bygningseier og potensielle leietagere. Det er viktig å ha fokus på at vi kommer frem til en løsning som både gårdeier og leietager er tilfreds med, at begge parter er enige om at det er et optimalt lokale for leietageren. I dag og for fremtiden.

Hva vil du at kunden skal oppleve når de møter IARK?

Ærlighet. Jeg vil at de skal forstå at vi vil deres beste, at det er det som er vår visjon. Å se hvordan de best mulig kan utvikle seg som bedrift med nye interiører, funksjoner og løsninger. Funksjonelle omgivelser er en brikke som bidrar til at bedriften hever seg ytterligere i sitt fag og overfor sine kunder. Og dette får vi til ved at jeg lytter til dem, og utfordrer dem i forhold til de løsningene de selv foreslår.

Hva er det mest interessante for deg som interiørarkitekt?

Menneskene. Vi arbeider med et utrolig stort spekter av bedrifter, med forskjellige kompetanser og fagområder, og jeg lærer noe nytt av hver kunde jeg jobber med. Det syns jeg er utrolig inspirerende og gir meg næring som menneske! Jeg er nysgjerrig og har selv lyst til å utvikle meg og ta inn informasjon, på lik linje som når jeg utfører min plikt som interiørarkitekt; jeg stiller spørsmål.