Heidi
Tolo

TELEFON
+47 92 61 13 22
E-POST
hto@iark.no
STILLING

Interiørarkitekt MNIL, partner

UTDANNING
Uteksaminert fra SHKD 1989. Institutt for Møbeldesign og Interiørarkitektur

A Propos

Heidi er sterk på konsepter og har utfordret mange kunder i mer enn 20 år. Tre av hennes prosjekter, DNBs nye hovedkontor i Bjørvika, Voice Norge AS og DNB NOR i Kongengate 20, har blitt nominert til bransjens interiørdesign pris.

LES INTERVJU

INTERVJU

Heidi Tolo AV

Jonas Parmann

Hva kjennetegner deg som interiørarkitekt?

Jeg er nok ganske modig. Med det mener jeg at jeg tør å rådføre kunden til å ta modige valg. Det krever at man er i stand til å involvere både kunden og egne medarbeidere, og sammen skape en felles visjon for prosjektet. Jeg ønsker å fokusere på det som er viktig, og samtidig være tro gjennom hele prosjektet mot de prinsipper vi ønsker skal styre utformingen av arbeidsplassene.

Hva er viktig for deg?

At kundene får et eierskap til det vi leverer. At brukerne har et såpass stort eierskap til løsningen at de omfavner det og omtaler det som deres idé. Det er veldig viktig. At de blir inkludert på en måte som gjør at de føler at de bidrar og at de til slutt kjenner seg igjen i produktet. Målet er at de skal få en arbeidsplass de er stolte av og føler seg hjemme i.

Hva er en god arbeidsplass for deg?

Vi ser at det alle bedrifter etterlyser nå er mer fleksibilitet, mer mobilitet og flere valgmuligheter. Vi lever i en verden hvor man kan jobbe hvor som helst og når som helst, så lenge man har en bærbar pc og en smart telefon. Kontoret har blitt en møteplass hvor kollegaer møtes for å dele sin kunnskap. Og når det etter hvert er hovedfunksjonen kontoret har, så handler det om å konstruere de optimale møteplassene for den type arbeid de ulike bedriftene driver med. Vi endrer oss jo hele tiden, og IARK vil være med på å endre markedet mot en ny standard.