Elisabeth
Trømborg

TELEFON
 +47 40 24 80 18
E-POST
etr@iark.no
STILLING

Interiørarkitekt MNIL, partner

UTDANNING
Uteksaminert fra Skole for boliginnretning i København, 1985.

A Propos

Elisabeth har 25 års erfaring fra mange av de store interiørarkitektmiljøene og ervervet seg en bred erfaring med komplekse prosjekter som krever tverrfaglig innsikt. Hun har de senere årene tilegnet seg spesialkompetanse innen mediebedrifter.

LES INTERVJU

INTERVJU

Elisabeth Trømborg AV

Jonas Parmann

Hva kjennetegner deg som interiørarkitekt?

Min styrke er å oppdage og forstå det overordnede. Det helhetlige grepet som knyter prosjektet sammen til en totalopplevelse, og som legger føringer for de løsninger og funksjoner som er med underbygge og forsterke prosjektets konseptuelle retning. Dette i tråd med kundens behov og betingelser. Det er viktig å se hvordan man bør tilrettelegge og gi brukerne de nødvendige rammene for at de kan få gjort det er aller mest interessert i; å gjøre jobben sin. Ofte så opplever vi at kunden og brukerne er spente på nye løsninger og funksjoner i sitt arbeidsmiljø. Interiørgrep som er fremmede for dem og som står lenger unna enn hva de er vant med. Der er vi i IARK flinke til å følge opp kunden og brukerne, og skape den nødvendige tryggheten for alle som blir berørt av en slik prosess. Ofte ved å holde et innlegg der vi redegjør for våre metoder, og hvor vi understreker at vi ivaretar deres behov med tanke på arbeidsro og stillesoner.

Hva motiverer deg med faget?

Det gleder meg selvfølgelig å se gode løsninger som er pent designet og vel gjennomførte. Men det største må være å hjelpe folk til å få en hyggeligere og bedre arbeidshverdag. Det at designet og løsningene har en effekt som inspirerer dem og bidrar til økt trivsel, at de får gode vilkår og rammer til å kunne utføre deres arbeid. Det er meget motiverende.