Charlotte
Hagemoen

TELEFON
+47 41 68 29 42
E-POST
cha@iark.no
STILLING

Interiørarkitekt MA

UTDANNING
Uteksaminert fra Kunsthøgskolen i Oslo i 2008

A Propos

Før Charlotte kom til IARK, jobbet hun seks år med restaurantinnredning. Hun har i tillegg til en mastergrad i interiørarkitektur, studert sosialantropologi og psykologi ved Universitetet i Oslo.

LES INTERVJU

INTERVJU

Charlotte Hagemoen AV

Mona Jacobsen

Hva kjennetegner deg som interiørarkitekt?

Utgangspunktet mitt er at jeg ønsker å skape noe helt unikt for hver enkelt kunde. De skal få noe som er tilpasset akkurat dem, og ikke noen blåkopi av andre prosjekter. Derfor legger jeg stor vekt på analysefasen. Hvem er kundene, hva kjennetegner dem og hvilke behov har de? Mine studier i sosialantropologi og psykologi har gitt meg et godt verktøy i denne fasen. Designen skal være original, holde et høyt håndverksmessig nivå og ha en personlig stemme. Slik prøver jeg å skape spennende miljøer ut i fra kundens behov, historie og identitet, med mennesker i fokus.

Hva motiverer deg?

Jeg er en undrende, spørrende og kreativ person som har stor glede av å skape. I dette yrket får jeg utløp for disse sidene, i samarbeid med andre. Det er ikke tvil om at de beste prosjektene er et resultat av en god relasjon mellom interiørarkitekt og kunde, og den relasjonen oppstår gjennom tett samarbeid. Interiørarkitekten lytter til brukerne, og brukerne lytter til interiørarkitekten. Den dynamikken som oppstår i dette samarbeidet, og det at vi sammen kommer fram til et omforent resultat, er enormt motiverende.