Bente
Nøren Eriksen

TELEFON
 +47 99 22 73 04
E-POST
bne@iark.no
STILLING

Interiørarkitekt MNIL

UTDANNING
Uteksaminert fra Aalto University i Helsinki våren 2013

A Propos

Bente har en variert og internasjonal studiebakgrunn med bachelorgrad fra England, og mastergrad ved Aalto University i Helsinki, Finland, med utveksling i Australia.

LES INTERVJU

INTERVJU

Bente Nøren Eriksen AV

Jonas Parmann

Hvordan vil du oppsummere deg som interiørarkitekt?

Jeg er nok en veldig realistisk og praktisk interiørarkitekt, og liker å være makrotenkende. Jeg prøver å tenke det store bildet og ikke henge meg opp i detaljer i en fase hvor man bør ha et fugleperspektiv. Jeg liker å ha riktig fokus til riktig tid og fordele det i forhold til arbeidsoppgavene og de ulike prosjektfasene.

Hva er en viktig utfordring som interiørarkitekt?

Det er vår jobb å tenke fremover, men også å få våre kunder til å forstå at de ikke jobber for gårsdagen, men for fremtiden. Det er ikke alle som tenker over at man bygger et kontor for morgendagen, at med nye lokaler så kan man bryte litt opp i hvordan man jobber og se på mulighetene for å bli en bedre bedrift rent arbeidsprosessmessig. Det kan være en utfordring å få kunder til å snu om på hele tankegangen, der man har tenkt at flytting er å kun bytte lokaler. Men å få de til å se gevinsten og utbyttet ved å dra nytte av selve flyttingen, det er veldig viktig! For hverdagen forandrer seg. Det finnes annen teknologi i dag enn det gjorde for 15 år siden, det finnes andre arbeidsmetoder og nye måter å kommunisere på, og dette må man ta høyde for. Man kan alltid bli bedre, ha en bedre arbeidshverdag og oppnå et bedre resultat.