Andrea
Fredriksen

TELEFON
+47 92 89 66 43
E-POST
afr@iark.no
STILLING

Interiørarkitekt MNIL

UTDANNING
Uteksaminert fra Universitetet i Bergen i 2019

A Propos

Andrea startet som praktikant i IARK i 2016.

LES INTERVJU

INTERVJU

Andrea Fredriksen AV

Mona Jacobsen

Hvordan er det å jobbe i IARK?

Som nyansatt ble jeg kastet ut i møter og prosjekter med en gang. De viste meg stor tillit fra dag én og ga meg mye ansvar. Jeg har fått lov til å jobbe med svært varierte oppgaver, også tverrfaglig, og her er det rom for faglig utvikling hele tiden. Det er spennende å arbeide i et miljø med så ulik kompetanse og erfaring. Det er klart man blir engasjert av å jobbe på en sånn arbeidsplass.

Hva er viktig for deg som interiørarkitekt?

Det er mange ting, men jeg tror noe av det viktigste ar at man må ha respekt for brukerne. Det krever god kommunikasjon og samarbeid. Vår jobb er å skape rom som de skal trives i, og det er bare de som kan svare på om vi har lykkes. Derfor er det viktig å ha et åpent sinn og være lydhør, ha respekt for deres ønsker og behov. De må inkluderes på en slik måte at de kjenner seg igjen i løsningen, både funksjonelt og visuelt, og ser at den også er et resultat av deres bidrag. Da vil de begeistres på en helt annen måte og ”eie” rommet. Da har også jeg lykkes i jobben.