Anders
Stenbeck-Askheim

TELEFON
+47 99 23 24 79
E-POST
aas@iark.no
STILLING

Interiørarkitekt MNIL, partner

UTDANNING
Uteksaminert fra Kunsthøgskolen i Oslo i 2011

A Propos

I tiden hos IARK har Anders fordypet seg i brukerprosesser knyttet opp mot organisasjonsutvikling. Anders har i tillegg en master i møbeldesign og interiørarkitektur.

LES INTERVJU

INTERVJU

Anders Stenbeck-Askheim AV

Jonas Parmann

Hva er det viktigste for deg som interiørarkitekt?

Å sørge for at brukeren føler at de er ivaretatt hele veien. Det er en forutsetning for et godt prosjekt. En utviklingsprosess tar lang tid og underveis kan det oppstå at brukeren blir litt glemt og oversett, og plutselig sitter man og utarbeider noen løsninger man føler vil svi for brukeren. De må bli ivaretatt! Hvis brukeren har sklidd fra meg så er det noe feil. Hvis brukeren ivaretas så blir jeg fornøyd, for det er jo det det handler om.

Hva er en god arbeidsplass for deg?

En god løsning må alltid være forankret i en brukerprosess - den analytiske fasen hvor vi kartlegger behov og arbeidsmetoder hos brukerne. Og har du troen på den brukerprosessen som er gjennomført, så vet du at de valgene man tar i felleskap med kunden er gode, at de er riktige. Som regel er den optimale arbeidsplassen både variert og fleksibel og tilbyr ulike arbeidsmetoder og funksjoner. Samtidig som den sørger for at individet ivaretas i helheten.