Statens legemiddelverk flytter inn i Entras totalrehabiliterte bygg i Strømsveien 96. Vi har vært interiørarkitekt for de fire etasjene.