Teknologi gir nye muligheter, og skaper nye rom. Teknologi har sørget for at mange har kunnet sitte hjemme og utføre jobben sin nesten som normalt under koronapandemien. Fysiske møter har blitt digitale, og jobbreiser har nesten fullstendig opphørt.

Teknologi påvirker arbeidsmetodene våre, og ikke minst måter å møtes. Hybride møter er og vil være en utfordring som må løses teknologisk. Ikke bare på grunn av hjemmekontor, men vel så mye fordi vi har lært å gjennomføre møter digitalt.

Vi kommer til å se at enkelte «unødvendige» fysiske møter blir flyttet digitalt. En flytur fra Oslo til Bergen for et kort infomøte vil trolig opphøre. Dette vil spare tid og penger for bedriftene, og ikke minst for mange ansatte. Samtidig vil behovet for multirom, som er godt tilrettelagt for digitale møter, øke.

Økt brukt av hjemmekontor og satelittkontor, og redusert tilstedeværelse på hovedkontoret, vil minske behovet for faste arbeidsplasser. Konsentrasjonsarbeid, og egne prosjekter, er det vi primært kan ivareta på et hjemmekontor – behovet for prosjektarbeidssoner, innovasjonssoner og multirom vil derfor øke betraktelig – rom som tilrettelegger for samhandling.

Arealoptimalisering vil være avgjørende etter pandemien. Teknologi påvirker hvordan vi jobber, men også hvor vi jobber, det er naturlig å se for seg en reduksjon av areal for både små, mellomstore og større selskaper i fremtiden.

En hybrid kontorløsning, kombinasjonen av hjemmekontor og arbeid på kontor, vil trolig føre til halvfulle lokaler. Dette åpner også opp for mulighetene for at flere selskaper deler areal. Co-working, som før nesten utelukkende har blitt brukt av mindre start-ups og frilansere, blir vanligere. Dette kan føre til mer samarbeid, mer innovasjon og høyere fleksibilitet både for bedrifter og ansatte.

I løpet av fire uker tar vi opp elementer som vil bli påvirket av, og som vil skape Kontor X – fremtidens kontor. Følg med på våre plattformer for innhold, meninger og kunnskap om hvordan, og hvor, vi mener mange kommer til å jobbe i årene fremover.

Fotokred: Niklas Hart.