Vi gratulerer vår kollega Andrea Fredriken med vel gjennomført masterprosjekt ved Universitetet i Bergen. Prosjektet vil bli utstilt på Oslo arkitekturtriennale i slutten av september 2019.

Kan Norges tidligere hovedpolitistasjon transformeres til et sted for å minnes 22. juli 2011? Prosjektet tar utgangspunkt i at det midlertidige læringssenteret i regjeringskvartalet flytter permanent inn i Møllergata 19. Med utgangspunkt i hendelsene 22. juli 2011 har prosjektet undersøkt hvordan Møllergata 19 med sin fysiske tilstedeværelse og historiske fortid kan legge til rette for ny bruk. Det overordnede målet har vært å få kjennskap til hvordan mennesker sanser, opplever og bearbeider inntrykk.

%}

Hva har du ønsket å utforske?

Jeg har ønsket å undersøke hvordan et læringssenter også kan være et sted for å minnes. Hvordan et læringssenter for 22 juli 2011 kan bidra til å bevare deler av historien til Møllergata 19 gjennom ny funksjon. Hvordan romlige virkemidler bidrar til å skape steder for å minnes spesifikke hendelser og om hendelsene 22 juli 2011 i det hele tatt lar seg fremstille.

Hvordan har prosessen vært?

Jeg har sett til eksempelstudier for å skaffe grunnleggende informasjon om prosjektets temaer. Her drøfter og viser jeg eksempler på bruk av romlige virkemidler og effekten av dem. Eksemplene som jeg refererer til viser ulike tilnærmingsmåter for vern og transformasjon av bygg. Måter å formidle traumatiske hendelser gjennom forskjellige type informasjons- og læringssentre. Hva minnesmerker er og hvordan minnesmerker har utviklet seg fra ca. 1900 til i dag. Det har også vært viktig å inkludere flere enn meg selv i prosessen og få innspill til hvordan et minne- og læringssenter for 22. juli kan være. Det er søkt etter å finne hva som assosieres med 22. juli. Hva et læringssenter for 22. juli burde vise, og om sanselige beskrivelser av 22. juli kan gi en pekepinn for uttrykk ved senteret – noe som har gitt prosjektet et bredt utgangspunkt.