FNs bærekraftsmål nummer 12 dreier seg om ansvarlig forbruk og produksjon. En økt bevissthet både i samfunn og blant individer har endret våre holdninger til hvordan vi behandler det som finnes fra før.

Bærekraft handler om mye, men i hovedsak om å bruke ressurser mer effektivt. For oss interiørarkitekter handler det om å skifte fokus fra pris og estetikk, til langvarig verdig og miljøvennlig produksjon.

Kvalitet over trend

Vi i iARK jobber bevisst med å ikke blir farget av interiørtrender, men i stedet tenke helhetlig og velge design som kan leve lenge.

Det er vårt ansvar å påvirke våre kunder til å ta de beste valgene for materialer og møbler. Vi som sitter med kunnskapen har muligheten til å framsnakke sirkulær økonomi, redesign, kvalitetshøye materialer og tidløse løsninger.

Redesign
Når du redesigner, betyr det at du skaper med utgangspunkt i noe som finnes fra før. Hos Posten Norge har gamle og håpløse understell til arbeidsbord fått nytt liv som understell på et stort touchdown bord.

Nye løsninger
En lyskaster fra NRK Vestland er bygger om fra full studiostyrke til LED som kan kobles på det sentrale lysanlegget.

Transformasjon (Pressens hus)
Pressens hus i Skippergata 22-26 skal romme alle presseorganisasjonene i Norge og NTB. To vernede bygg fra slutten av 1800-tallet bygges sammen til ett og skal bli et nav for presseaktivitet i landet. I undergulvet fra byggets opprinnelse finner man gamle paneler og gjerdeplank. Det er sirkulær materialbruk det!

Funky kontorstoler (Orkla)
Slitne gamle Håg Capisco kontorstoler ble reparert og trukket om i tekstiler med attitude. Mer enn bare en kontorstol!

Så god som ny! (Equinor)
Equinor flyttet inn i nytt bygg i Harstad og ville gjenbruke mange av møblene fra det gamle kontorbygget. Et stort antall Fora Form modulsofaer ble satt sammen på nytt og trukket i nye, flotte tekstiler. I kantinen fikk de påsatt nye ben for å tilpasses spisebordshøyde.